تاریخ : سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳ 8 شوال 1445 Tuesday, 16 April , 2024

کشت قراردادی

کشت قراردادی ضامن تولید پایدار و تامین کننده منافع کشاورزان است

کشت قراردادی ضامن تولید پایدار و تامین کننده منافع کشاورزان است

کشت قراردادی ضامن تولید پایدار و تامین کننده منافع کشاورزان است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کشت قراردادی را ضامن تولید پایدار و تامین کننده منافع کشاورزان عنوان کرد و گفت : طرح کشت قراردادی با ایجاد انگیزه و رغبت کشاورزان محقق می‌شود.