تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ 22 ذو القعدة 1445 Wednesday, 29 May , 2024

جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

کشت قراردادی ضامن تولید پایدار و تامین کننده منافع کشاورزان است

کشت قراردادی ضامن تولید پایدار و تامین کننده منافع کشاورزان است

کشت قراردادی ضامن تولید پایدار و تامین کننده منافع کشاورزان است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کشت قراردادی را ضامن تولید پایدار و تامین کننده منافع کشاورزان عنوان کرد و گفت : طرح کشت قراردادی با ایجاد انگیزه و رغبت کشاورزان محقق می‌شود.

از طرح ها و ایده های جدید و کار آمد در حوزه کشاورزی حمایت می شود

از طرح ها و ایده های جدید و کار آمد در حوزه کشاورزی حمایت می شود

از طرح ها و ایده های جدید و کار آمد در حوزه کشاورزی حمایت می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در امور گفت: از طرح ها و ایده های جدید و کارآمد قطعا حمایت بعمل خواهد آمد چراکه پیشبرد امور بدون در نظر گرفتن تحول و نو آوری امکان پذیر نیست

انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بعنوان «مدیر برتر میدانی کشوری» 

انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بعنوان «مدیر برتر میدانی کشوری» 

انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بعنوان «مدیر برتر میدانی کشوری» 

با توجه به رویکرد جدید وزارت جهادکشاورزی مبنی بر مدیریت میدانی و جهادی با تغییر مدیریت کارتابلی به مدیریت میدانی، مهندس علی چاله چاله رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بر اساس ارزیابی های بعمل آمده توسط کارشناسان معاونت ارتباطات مردمی وزارت جهاد کشاورزی بعنوان «مدیر برتر میدانی» معرفی شد.

افتتاح ۴۶پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۳۸۵میلیارد تومان در کرمانشاه

افتتاح ۴۶پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۳۸۵میلیارد تومان در کرمانشاه

افتتاح ۴۶پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۳۸۵میلیارد تومان در کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: به مناسبت هفته دولت ۴۶ پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۳۵۸میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

اختصاص ۱۷۱میلیارد تومان اعتبار در قالب خط ۱۱مکانیزاسیون کشاورزی به استان کرمانشاه   

اختصاص ۱۷۱میلیارد تومان اعتبار در قالب خط ۱۱مکانیزاسیون کشاورزی به استان کرمانشاه  

اختصاص ۱۷۱میلیارد تومان اعتبار در قالب خط ۱۱مکانیزاسیون کشاورزی به استان کرمانشاه

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: اعتبارات خط ۱۱ مکانیزاسیون کشاورزی به مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان به استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۶۴پروژه بخش کشاورزی با اعتبار ۲۵۵میلیارد تومان و اشتغالزایی ۸۳۱نفر در استان کرمانشاه   

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۶۴پروژه بخش کشاورزی با اعتبار ۲۵۵میلیارد تومان و اشتغالزایی ۸۳۱نفر در استان کرمانشاه  

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۶۴پروژه بخش کشاورزی با اعتبار ۲۵۵میلیارد تومان و اشتغالزایی ۸۳۱نفر در استان کرمانشاه

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، ۱۶۴پروژه بخش کشاورزی با اعتبار ۲۵۵میلیارد تومان و اشتغالزایی ۸۳۱ نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه :  ۴ هزار هکتار از مزارع استان ،زیر کشت گیاهان دارویی رفته است / گشنیز عمده ترین گیاه دارویی کشت شده  در استان کرمانشاه 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه : ۴ هزار هکتار از مزارع استان ،زیر کشت گیاهان دارویی رفته است / گشنیز عمده ترین گیاه دارویی کشت شده  در استان کرمانشاه 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه :
۴ هزار هکتار از مزارع استان ،زیر کشت گیاهان دارویی رفته است / گشنیز عمده ترین گیاه دارویی کشت شده  در استان کرمانشاه 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه یکی از مناطق مستعد جهت توسعه کشت گیاهان دارویی است و در حال حاضر ۴ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت گیاهان دارویی رفته است.