تاریخ : پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳ 19 محرم 1446 Thursday, 25 July , 2024

ارایه ۱۵۰خدمت

۱۰۷خانوار کنگاوری پشت نوبت دریافت خدمات از سازمان بهزیستی هستند

۱۰۷خانوار کنگاوری پشت نوبت دریافت خدمات از سازمان بهزیستی هستند

۱۰۷خانوار کنگاوری پشت نوبت دریافت خدمات از سازمان بهزیستی هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در شهرستان کنگاور حدود ۱۰۷خانوار پشت نوبت دریافت خدمات از سازمان بهزیستی هستند که نسبت به دیگر شهرستانهای استان، کنگاور از آمار پایین تری در این حوزه برخوردار است.